.

Present Pinchers

 

Present Pinchers

Byrgleriaeth

 1. Cadwch eich drysau a’ch ffenestri dan glo (hyd yn oed pan fyddwch chi gartref yn ystod y dydd)
 2. Tynnwch eich allwedd o gefn y clo a’i chadw rhywle diogel (allan o gyrraedd ffenestri a drysau)
 3. Osgowch ddenu lladron trwy adael anrhegion dan y goeden lle gellir eu gweld – caewch eich llenni pan fydd eich goleuadau ymlaen
 4. Peidiwch â gadael anrhegion lle mae modd eu gweld trwy’r ffenestri
 5. Cofrestrwch unrhyw anrhegion gwerthfawr rydych chi’n eu prynu. Mae’n bosibl gwneud hyn yn rhad ac am ddim ar y gronfa ddata
 6. eiddo genedlaethol www.immobilise.com
 7. Os ydych chi’n mynd i ffwrdd dros yr ŵyl, cofiwch ganslo unrhyw laeth neu bapurau newydd sy’n cael eu danfon
 8. Peidiwch â hysbysebu eich anrhegion i bobl eraill trwy adael bocsys gwag y tu allan i’ch tŷ ar gyfer y casgliad sbwriel neu eu hailgylchu

Burglary

 1. Always keep your doors and windows locked (even when you are at home during the day)
 2. Take your key out of the back of the lock and keep it somewhere safe (out of reach from windows and doors)
 3. Avoid tempting thieves by leaving presents on display under your tree – close all of your curtains when you have the light
 4. Keep presents out of view of all windows
 5. Register any high value gifts you are buying, free of charge on the national property database www.immobilise.com
 6. If you are going away for the holidays, then remember to cancel any milk or newspaper deliveries
 7. Don’t advertise your presents to others by leaving empty boxes outside your house for refuse collection or recycling