.

The Drunk Diaries

 

The Drunk Diaries

Troseddau yn ymwneud ag alcohol

  1. Peidiwch â chael eich tynnu i mewn i gwffio – cerddwch i ffwrdd
  2. Yfwch yn araf. Bwytewch rywbeth cyn i chi fynd allan.
  3. Cymerwch seibiant a chael diod feddal bob yn hyn a hyn.
  4. Byddwch yn ymwybodol o’r hyn y gallwch ei yfed. Peidiwch â cheisio cadw i fyny â phawb arall!
  5. Peidiwch â gadael i alcohol ddifetha eich noson – peidiwch â gwneud unrhyw beth y byddwch yn ei ddifaru

Alcohol related crime

  1. Don’t get involved in fights – walk away
  2. Drink in moderation. Eat something before you go out.
  3. Take breaks and have a soft drink now and again
  4. Know your own limits. Don’t try to keep up with everyone else!
  5. Don’t let alcohol ruin your night – don’t do something that you will regret
 
 
Cover art for Don't Be So Hard On Yourself

On Air

Jamie Pritchard playing Jess Glynne - Don't Be So Hard On Yourself