.

Happy New Me!

Happy New... ME!
Blwyddyn Newydd... i Fi!

FREE 5
day pass

Use any facility for
5 consecutive days!
Valid 1 - 31 January 2018

Tocyn 5 diwrnod AM DDIM

Defnyddiwch unrhyw gyfleuster
am 5 diwrnod olynol!
Yn ddilys o 1 i 31 Ionawr 2018

#HappyNewMe
#BlwyddynNewyddiFi

ActiveSwansea/ AberatweActif
@activeswansea/ @abertaweactif
activeswansealeisurecentres

activeswansea.com/happy
abertaweactif.com/hapus

Leisure Centres / Canolfannau Hamdden

Bishopstron / Llandeilo Ferwallt: 235040
Cefn Hngoed: 797082 / 798484
Morrison / Treforys: 797082
Penlan: 588079
Penyrheol: 897039